Linux: Textový editor nanoKlíčovým programem v linuxu je textový editor. Ne "Word", ale "programátorský" řádkový textový editor. V linuxu jich je několik. Potíž je, že každý je zcela jiný - vzhled, ovládání...

Důvodem je, že 99% veškerých nastavení je uloženo v textových souborech. Textový editor nano je v dobrá volba:

Přednosti:

Nedostatky (spíše uživatelské, zvlášť při přechodu z Windows):

1. Základy

$ nano

Spustí nano a založí nový nepojmenovaný soubor. Při uložení se zeptá na název.

$ nano <soubor>

Otevře soubor k editaci. Pokud neexistuje, založí nový soubor s tímto názvem.

⚠️ Zde se často chybuje, pokud nepoužíváte k doplňování cest a názvu klávesu TAB.

Uložení a zavření:

2. Užitečné zkratky

Význam symbolů:

Užitečné zkratky:

3. Užitečné přepínače

Zobrazí čísla řádků:

$ nano -lD <soubor>

Otevře soubor na zvoleném řádku (zde řádek 42):

$ nano +42 <soubor>

Zalomí dlouhé řádky:

$ nano -$ <soubor>

4. Konfigurace .nanorc

Do konfiguračního souboru ~/.nanorc si uložte tyto řádky (používám já):

$ nano ~/.nanorc
set softwrap
set linenumbers
set numbercolor yellow
set tabsize 4
set tabstospaces
set titlecolor blue,cyan
set keycolor cyan
set functioncolor cyan
set smarthome

Další na https://www.nano-editor.org/dist/latest/nanorc.5.html